اتحادیه و

مقدمه

تاریخچه تشکیل اتحادیه
فعالیت اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن مهر استان قم
چشم انداز
منشور اخلاقی
اخبار


درباره ما

چارت تشکیلاتی اتحادیه اعضای هیئت مدیره اتحادیه به همراه سوابق کاری آنها
اعضاء هیئت مدیره سابق
اعضاء هیئت بازرسی سابق
مدیران عامل سابق
معرفی هیئت بازرسی اتحادیه به همراه سوابق کاری
مدیران و پرسنل ستادی و سرگروههای محلات سه گانه
شرکتهای تعاونی تحت پوشش
اسامی مدیران عامل و بازرسین شرکتهای تعاونی مسکن مهر استان قم
انتصابات


شرح وظایف

هیئت مدیره
بازرس
مدیر عامل
امور دفتر فنی و مهندسی
امور تعاونیها و آموزش
واحد امور اداری- انفورماتیک و آمار
واحد امور حقوقی- رسیدگی به شکایات و حل اختلاف
واحد سرگروهها


 

بخشنامه ها

ورود به قسمت بخشنامه ها و ابلاغیه ها


گزارشات

  • گزارشات آماری ادواری

گزارش آماری از عملکرد اتحادیه تا بیستم دیماه سال 1392

  • گزارشات مجامع اتحادیه

گزارش مختصری از عملکرد اتحادیه به مجمع عمومی عادی نوبت اول سالیانه 1387
گزارش مختصری از عملکرد اتحادیه به مجمع عمومی عادی نوبت اول سالیانه 1388
گزارش مختصری از عملکرد اتحادیه به مجمع عمومی عادی نوبت اول سالیانه 1389
گزارش مختصری از عملکرد اتحادیه به مجمع عمومی عادی نوبت اول سالیانه 1390
گزارش مختصری از عملکرد اتحادیه به مجمع عمومی عادی نوبت دوم سالیانه1391
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم  (انتخابات هیئت مدیره) مورخ 1391
گزارش جامع از عملکرد اتحادیه به مجمع عمومی عادی نوبت دوم سالیانه 1392

  • گزارشات هیئت بازرسی

گزارش هیئت بازرسی اتحادیه...1386
گزارش هیئت بازرسی اتحادیه...1387
گزارش هیئت بازرسی اتحادیه...1388
گزارش هیئت بازرسی اتحادیه...1389
گزارش هیئت بازرسی اتحادیه...1390

  • گزارشات فنی و مهندسی (پروژه های در دست ساخت)

گزارشات پیشرفت فیزیکی پروژه ها

  • گزارشات فنی ومهندسی و راه سازی (آسفالت محلات و رینگ مشاع)

گزارشات آسفالت محلات سه گانه
گزارشات آسفالت در رینگ مشاع محلات

  • گزارشات فنی و مهندسی (به تفکیک روبنایی و زیر بنایی)

گزارشات تاسیسات روبنائی
گزارشات تاسیسات زیربنائی

  • گزارشات واحد رسیدگی به شکایات و حل اختلاف

مراحل انجام و پیگیری امور کمیته داوری و حل اختلاف
گزارش حسابرس مستقل به هیئت مدیره اتحادیه
مراحل و نحوه رسیدگی به شکواییه اعضاء در اتحادیه مسکن مهر استان قم


مکاتبات مهم

ورود به قسمت مکاتبات مهم


سایر مطالب

دریافت فایل اساسنامه شرکتهای تعاونی مسکن مهر
متن و دریافت آیین نامه داوری در بخش تعاونی
نکات مهم مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده
مراحل پیگیری انشعابات
مراحل پیگیری دفترچه اقساط


ارتباط با ما

ساختمان ستادی
پیشنهادات،انتقادات
مشکلات و موانع


دعوت به همکاری

شرکت حرارت گستر مبنا
شرکت ایساتیس
شرکت پرستیژ
شرکت پرتو افشان درخشش
شرکت درب و پنجره دو جدار خاتم