اتحادیه و

مقدمه

تاریخچه تشکیل اتحادیه

فعالیت اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن مهر استان قم

چشم انداز

منشور اخلاقی

اخبار


درباره ما
چارت تشکیلاتی اتحادیه
                                             

شرح وظایف

هیئت مدیره

بازرس

مدیر عامل

امور دفتر فنی و مهندسی

امور تعاونیها و آموزش

واحد امور اداری- انفورماتیک و آمار

واحد امور حقوقی- رسیدگی به شکایات و حل اختلاف

واحد سرگروههاگزارشات

گزارشات آماری ادواری

گزارش آماری از عملکرد اتحادیه تا بیستم دیماه سال 1392

گزارشات مجامع اتحادیه

گزارش مختصری از عملکرد اتحادیه به مجمع عمومی عادی نوبت اول سالیانه 1387

گزارش مختصری از عملکرد اتحادیه به مجمع عمومی عادی نوبت اول سالیانه 1388

گزارش مختصری از عملکرد اتحادیه به مجمع عمومی عادی نوبت اول سالیانه 1389

گزارش مختصری از عملکرد اتحادیه به مجمع عمومی عادی نوبت اول سالیانه 1390

گزارش مختصری از عملکرد اتحادیه به مجمع عمومی عادی نوبت دوم سالیانه 1391

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم  (انتخابات هیئت مدیره) مورخ 1391

گزارش جامع از عملکرد اتحادیه به مجمع عمومی عادی نوبت دوم سالیانه 1392

گزارشات هیئت بازرسی

گزارش هیئت بازرسی اتحادیه...1386

گزارش هیئت بازرسی اتحادیه...1387

گزارش هیئت بازرسی اتحادیه...1388

گزارش هیئت بازرسی اتحادیه...1389

گزارش هیئت بازرسی اتحادیه...1390

گزارشات فنی و مهندسی (پروژه های در دست ساخت)

گزارشات پیشرفت فیزیکی پروژه ها

گزارشات فنی ومهندسی و راه سازی (آسفالت محلات و رینگ مشاع)

گزارشات آسفالت محلات سه گانه

گزارشات آسفالت در رینگ مشاع محلات

گزارشات فنی و مهندسی (به تفکیک روبنایی و زیر بنایی)

گزارشات تاسیسات روبنائی

گزارشات تاسیسات زیربنائی

گزارشات واحد رسیدگی به شکایات و حل اختلاف

مراحل انجام و پیگیری امور کمیته داوری و حل اختلاف

گزارش حسابرس مستقل به هیئت مدیره اتحادیه


مکاتبات مهم

ورود به قسمت مکاتبات مهم


سایر مطالب

دریافت فایل اساسنامه شرکتهای تعاونی مسکن مهر

نکات مهم مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده

مراحل پیگیری انشعابات

مراحل پیگیری دفترچه اقساط